Methyl isopropyl ketone

2-methylbutan-3-one, MIPK, 3-methylbutanone, 2-acetylpropane, 2-acetopropane, 3-methyl-2-butanone, methyl-2-butanone

How to detect Methyl isopropyl ketone

Formula: C5H10O | CAS: 563-80-4

Synonyms: 2-methylbutan-3-one, MIPK, 3-methylbutanone, 2-acetylpropane, 2-acetopropane, 3-methyl-2-butanone, methyl-2-butanone

Specification

Specification Value/Information
Formula C5H10O
CAS no. 563-80-4
Gas Response Factor, 11.7 eV 0.92
Gas Response Factor, 10.6 eV 0.99
Gas Response Factor, 10.0 eV 0.96
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.279
Molecular Weight, g/mole 86.0
Specification Value/Information
Melting point, °C -92
Boiling point, °C 94.5
Flash point, °C 6
Density, g.cm⁻³ 0.805
Ionisation Energy, eV 9.31
NIOSH TWA REL, ppm 200
NIOSH TWA REL, mg.m⁻³ 705

TITLE HERE